Ekofish – oiva kotimainen valinta

Rannikolla ihmiset ovat kautta aikojen ansainneet elantonsa kalastuksesta. Kala on ollut merkittävä osa perusravintoamme. Suomalaiset syövät keskimäärin 15 kiloa kalaa vuodessa. Valtaosa syödystä kalasta on tuotu ulkomailta. Tähän haluamme vaikuttaa. Kotimainen kala on oiva valinta paitsi terveyden myös ympäristön kannalta. Siksi tarvitsemme kalankasvatusta. Ekofish haluaa parantaa kotimaisen kalan saatavuutta Suomessa ympäri vuoden.

Tavoitteemme on tuottaa Suomen puhtainta kalaa

Ekofishin perustettiin vuonna 2017 Pietarsaaressa kalastaja Sebastian Höglundin toimesta. Ekofishin tavoitteena on pienentää ilmastokuormaa paikallisen, kestävän kalantuotannon keinoin. Ekofish haluaa toimia kalatalouden edelläkävijänä ja vastata kotimaisen kalan kasvavaan kysyntään.

Kalanviljely Suomessa

Suomessa kalanviljely on nykyisin tarkkaan säänneltyä ja valvottua. Vedenkäsittelyn tehokkuutta seurataan muun muassa ympäristölupien ja säännöllisten tarkastusten avuin. Tarkastukset välittävät tärkeää tietoa kalankasvattajille ja viranomaisille ympäristön tilasta sekä toiminnan mahdollisista vaikutuksista vesistöihin. Kalanviljelyllä on Suomen luonnonvaratalouden kannalta merkittävä rooli.