fiskodling aland

Rosita Broström: Lähituotannon trendikkyydellä positiivinen vaikutus kalanviljelyyn

Rosita Broström, Ålands Fiskodlarföreningenin toiminnanjohtaja, on todella kiinnostunut kalankasvatuksen tulevaisuuteen ja kotimaisen kalan kulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Tehtävänsä puolesta hän on hyvin perillä aiheesta, ja hän korostaakin Ahvenanmaan tärkeyttä jo pelkän sijaintinsa puolesta. Noin puolet suomalaisen viljellyn kalan tuotannosta on peräisin Ahvenanmaalta. Kalaa viljellään Brändön, Föglön ja Eckerön kunnissa.

– Kalaa on viljelty Ahvenanmaalla jo 70-luvun puolivälistä. Silloin tilanne oli täysin toinen: säännöksistä tai rehun laadun tärkeydestä ei tiedetty paljoakaan. Nyt tilanne on toinen. 80-luku oli kalastuksen kulta-aikaa – kunnes alkoi ilmetä ongelmia. Kalankasvatuslaitoksia oli perustettu liian lähelle rantaa, eivätkä nykypäivän modernit verkkokassit vielä olleet tehneet tuloaan. Ekofishin verkkokassit ovat kestäviä ja turvallisia. Myös rehutuotannon tilanne on täysin eri tänä päivänä. Tuotanto on kehittynyt huomattavasti, mutta yleisö ei ole vielä tietoinen asiasta. Hukkaa syntyy todella vähän. Pitäisi viestiä aktiivisemmin siitä, miten hyvin homma toimii.

Rosita kokee lähituotannon trendikkyyden nostaneen myös kalankasvatuksen mainetta. Kalankasvatukseen liittyvät asenteet ovat muuttuneet Ahvenanmaalla.

– Ruoka ja elämäntavat kulkevat käsi kädessä. Kaiken ruoan tulisi olla lähituotettua tänä päivänä. Yleisesti ottaen suomalaiset kuluttavat melko paljon kalaa, joten tarvitaan enemmän kotimaista kalaa. Vientimahdollisuudet jäävät välillä kokonaan huomioimatta. Poliitikotkin ovat vihdoin alkaneet huomata miten me työllistämme saariston asukkaita. Ahvenanmaalla kalankasvatus työllistää noin 100 henkeä, se on meille todella tärkeä elinkeino.

Maalle rakennetut kalanviljelylaitokset ovat Rositan mielestä haastavia johtuen niistä koituvista kustannuksista. Useissa tapauksissa panostukset ovat tuettuja, ja kulujen kattaminen puhumattakaan toiminnan tekeminen kannattavaksi on haastavaa. Kaikki tekeminen on keinotekoista.

Kalanpoikasista ja pikkukaloista pystymme huolehtimaan maalla, mutta isommat kalat vaativat isommat tilat. Toisaalta meri tarjoaa luonnonmukaiset tilat, jotka eivät myöskään vaadi lämmitystä. Kyse onkin siksi ympäristöystävällisestä kalatuotannosta. Suomessa on totuttu syömään paljon kalaa – toivoinkin, että pystymme vastaamaan kysyntään tekemällä entistä suurempia investointeja kalanviljelyyn myös jatkossa, Rosita toteaa.

Ålands Fiskodlarförening r.f
Toiminnanjohtaja Rosita Broström

Jaa tämä artikkeli
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest