fiskodling aland

Rosita Broström: Trenden med närproducerat lyfter också fiskodlingen!

Rosita Broström är engagerad när det kommer till fiskodlingens framtid och konsumtionen av inhemsk fisk. Som verksamhetsledare för Ålands Fiskodlarförening är hon väl insatt i ämnet och poängterar Ålands position samt det faktum att halva Finlands produktion av odlad fisk faktiskt härstammar från Åland. Fiskodling sker idag i kommunerna Brändö, Föglö och Eckerö.

– På Åland har fiskodlingen funnits sedan mitten av 70-talet. Men då var det en helt annan situation . Då visste man inte så mycket om regleringar och inte heller om vikten av foderkvalitet. Idag har vi en annan situation. Det var en så kallad guldrush under 80-talet men sedan kom problemen,FIskodlingarna var placerade för nära land och man hade inte de moderna kassar man har nu.  De kassar som Ekofish har idag är både robusta och säkra. Idag har vi ett helt nytt läge också med foderproduktionen. Det har utvecklats otroligt och det vet inte allmänheten riktigt om. Det finns väldigt lite spill och det borde vi visa mera – hur bra det fungerar. 

Rosita ser trenden med närproducerat som något som också lyfter fiskodlingen. Det har gjort att attityderna vänt på Åland. 

– Maten hänger så mycket ihop med livsstilen. Idag skall allt produceras så nära som möjligt. Finländare konsumerar i allmänhet rätt mycket fisk och för det behövs också mer inhemsk fisk. Och exporten är en möjlighet som vi ibland förbiser. Nu verkar det som om politikerna har noterat hur väl vi sysselsätter invånarna ute i skärgården. På Åland sysselsätter fiskodling ca 100  och det är en jätteviktig näring för oss!

De landbaserade fiskodlingarna ser Rosita som utmanande i och med de kostnader som finns runt omkring. De är ofta subventionerade satsningar och det är svårt att få dem att gå runt ekonomisk. Dessutom kräver det att allt ska göras på konstgjord väg. 

– Yngel och småfisk klarar vi av på land men inte slaktfisk som kräver stora utrymmen. Havet å andra sidan ger naturligt utrymme och där behövs inte heller uppvärmning.  Det är med andra ord en klimatvänlig fiskproduktion. I Finland har vi en kultur där vi äter mycket fisk – det hoppas jag att vi klarar av att möta upp via ännu större satsningar på fiskodlingar framåt, säger Rosita. 

Ålands Fiskodlarförening r.f
Verksamhetsledare Rosita Broström

Dela den här artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest