Fiskenäringens framtid

Under nuvarande regeringsperiod förbättras förhoppningsvis verksamhetsförutsättningarna för hela fiskerinäringen. Det är bra om användningen av inhemsk fisk blir ännu mera mångsidig. 

Kommande år är också generationsväxlingar i fokus vilket hoppeligen ska leda till att flera företagare inleder kommersiellt fiske.  En av prioriteringarna är även att fiskförädling ska ingå i systemet för investeringsstöd på samma villkor som livsmedelsindustrin.
Överlag hoppas branschen på att kunna producera mera fisk och förbättra Finlands ekonomi genom att skapa arbete, utkomst och exportintäkter. Det handlar om att stärka finländska företag och deras kunnande inom fiskenäringen samt skapa möjligheter till tillväxt på internationella marknader. Det är viktigt för livsmedelsproduktionen och för hela näringslivet att effektivt nyttja de möjligheter som finns.

4 sätt att stärka fiskerinäringens konkurrenskraft

  1. Effektivera näringsverksamhet som bygger på en hållbar användning av förnyelsebara resurser.
  2. Öka den totala omsättningen för fiskerinäringen i Finland till över en miljard euro före 2023 genom en fortsatt mångsidig utveckling av den blåa bioekonomin.
  3. Erkänna fiskerinäringen som en naturresursnäring, vilken ger arbete och utkomst.
  4. Behandla fiskbranschen på samma sätt som övrig företagsverksamhet som producerar livsmedel gällande investeringsstöd och övriga finansieringsinstrument.