Kalastuksen tulevaisuus

On toivottavaa, että edellytykset kalatalouden toiminnalle paranevat nykyisen hallituskauden aikana. Kotimaisen kalankäytön monipuolistaminen on suotavaa. 

Lähivuosille ajoittuvat sukupolvenvaihdokset tulevat toivottavasti johtamaan siihen, että ammattikalastuksen pariin löytää uusia yrittäjiä. Tämän lisäksi yksi painopistealueista on kalanjalostuksen liittäminen investointitukijärjestelmään samoin ehdoin elintarviketeollisuuden kanssa.

Toivottavaa olisi, että alalla onnistuttaisiin lisäämään kalatuotantoa ja kasvattamaan näin koko Suomen taloutta luomalla lisää työpaikkoja, toimeentuloa ja vientimahdollisuuksia. On kyse suomalaisten yritysten ja kalatalouteen liittyvän osaamisen vahvistamisesta sekä kansainvälisten kasvumahdollisuuksien luomisesta. Elintarviketuotannon ja koko elinkeinoelämän kannalta on oleellista, että olemassa olevia mahdollisuuksia hyödynnetään.

Neljä tapaa, jolla voimme vahvistaa kalatalouden kilpailukykyä

  1.  Tehostamalla liiketoimintaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.
  2. Kasvattamalla suomalaisen kalatalouden kokonaisliikevaihtoa yli miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä jatkaen sinisen biotalouden monipuolista kehittämistä.
  3. Tunnustamalla kalastus luonnonvarateollisuudeksi, joka tarjoaa työtä ja tuloja.
  4. Kohtelemalla kalateollisuutta kuin mitä tahansa elintarvikkeita tuottavaa yritystoimintaa investointitukien ja rahoitusinstrumenttien osalta.