Kalanviljely Suomessa

Kalankasvatuksella on merkittävä rooli Suomen luonnonvaratalouden kannalta. Se luo työpaikkoja ja tulolähteitä maaseudulle. Merimetsot ja hylkeet hankaloittavat kuitenkin jo kovilla olevaa ammattikalastusta.

Tiesitkö, että kaupallisten kalastajien määrä on jopa puolittunut Suomessa 2000-luvulla? Kotimainen kala ei enää ole itsestäänselvyys. Vuoden 2018 alussa ammattikalastajia, joiden pääasiallinen elannon lähde on kalastus, oli noin 700. Jos trendi jatkuu, luku tulee pienenemään entisestään.

Pyyntimenetelmien ja kalastustekniikan kehittäminen ovat keino kompensoida katoa ainakin osittain. Suomalainen rannikkokalastus on kriisissä, ja peräänkuuluttaa konkreettisia toimenpiteitä. Suuria haasteita aiheuttavat tuholaiset ovat tehneet kalastuksen paikoittain täysin mahdottomaksi aiheuttaen vahinkoja myös kalakantoihin.

Suomessa kalanviljely on nykyisin tarkkaan säänneltyä ja valvottua. Vedenkäsittelyn tehokkuutta säädellään muun muassa ympäristölupien ja säännöllisten tarkastusten keinoin. Tarkastukset välittävät tärkeää tietoa kalankasvattajille ja viranomaisille ympäristön tilasta sekä toiminnan mahdollisista vaikutuksista vesistöihin.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus painottaakin vesiviljelyä. Suurin taloudellinen hyöty koko Suomen talouden kannalta saavutetaan kasvattamalla kalankasvatuksen tuotantoa kansallisen vesiviljelystrategian mukaisesti.