Fiskodling i Finland

Fiskodling är en viktig del av Finlands naturresursekonomi. Den skapar sysselsättning och inkomster på landsbygden. Yrkesfisket är i dag hårt utsatt, bland annat på grund av skarvar och sälar.

Visst ni att antalet kommersiella fiskare i Finland har halverats under 2000-talet? Tillgången på inhemsk fisk är inte längre en självklarhet. Antalet yrkesfiskare med fiske som huvudsyssla var vid början av 2018 cirka 700 och om trenden fortsätter kommer de att minska ytterligare.

Det här kan kompenseras delvis genom att utveckla fångstsätt och ny teknik. Yrkesfisket längs kusten är i kris och behöver stöd genom konkreta åtgärder. Skadedjuren utgör den största utmaningen. De har gjort att fisket i vissa områden är helt omöjligt. Skadedjuren förorsakar också skador på fiskbestånden.

 

Fiskodlingen i Finland är i dag noggrant reglerad och övervakad. Vattenbehandlingens effektivitet kontrolleras med hjälp av miljötillstånd och regelbundna inspektioner. Genom regelbundna kontroller får fiskodlare och myndigheter information om miljöns status och verksamhetens eventuella påverkan på vattendragen. .  

Reformen av EU:s fiskepolitik lyfter fram vattenbruk som en prioritet. Man uppnår störst ekonomisk nytta i landets ekonomi om man ökar fiskodlingsproduktionen i enlighet med den nationella vattenbruksstrategin.