Inhemsk fisk & hållbarhet

Fiskodlingen är det snabbaste sättet att förbättra tillgången på inhemsk fisk, men utan en betydande ökning i produktionsmängderna förmår odlingen inte att svara på den stadigt ökande efterfrågan. Också på exportmarknaderna finns en efterfrågan på hållbar, säker och hälsosam fisk.

Finland är i dag beroende av importerad fisk, eftersom den egna produktionen inte räcker till att möta efterfrågan. Antalet fiskare i skärgården minskar medan sälar och skarvar är de värsta problemen för kustfisket. Regeringen vill främja användningen av inhemsk vild fisk – samma gäller användningen av Östersjöfoder vid fiskodling.

Den inhemska fiskodlingen står på en ekologisk hållbar grund som en miljö- och resurseffektiv näringsverksamhet. Endast några procent av de näringsutsläpp som hamnar i Finlands vattendrag kommer från fiskodlingen. .  

I dag garanterar fiskodlingar jämnt utbud av konsumtionsfisk till marknaden och vild fisk kompletterar utbudet beroende på säsong. Målsättningen är att öka den inhemska produktionen av både fångad och odlad fisk, som båda är hälsosamma och miljövänliga livsmedel för konsumenterna.