Ekofish - ett gott inhemsk val

I alla tider har folk längs kusten livnärt sig på fiske. Fisk har varit en viktig del av vår basföda. En finländare äter i genomsnitt kring 15 kg fisk per år. Den största delen av den är importerad – det vill vi ändra på. Inhemsk fisk är ett bra val för hälsa och miljö. Därför behövs fiskodlingar. Ekofish vill skapa bättre tillgång till ren inhemsk fisk – året runt.

Vår målsättning är att ta fram Finlands renaste fisk

Ekofish grundades 2017 av fiskaren Sebastian Höglund i Jakobstad. Genom hållbar och lokal fiskproduktion vill Ekofisk ta ansvar för ett minskat klimatavtryck. Ekofish vill visa vägen  för fiskerinäringen och svara på behovet av en ökande efterfrågan på inhemsk fisk.

Fiskoding i Finland

Fiskodlingen i Finland är i dag noggrant reglerad och övervakad. Vattenbehandlingens effektivitet kontrolleras med hjälp av miljötillstånd och regelbundna inspektioner. Genom regelbundna kontroller får fiskodlare och myndigheter information om miljöns status och verksamhetens eventuella påverkan på vattendragen. Fiskodling en viktig del av Finlands naturresursekonomi.