inhemsk fisk web

Nyqvist: Efterfrågan på inhemsk fisk växer stadigt

För fem år sedan så var antalet yrkesfiskare rätt stabilt. Men problematiken med säl och skarv har ökat och antalet yrkesfiskare minskat under en längre tid. I dag finns det ca. 90 yrkesfiskare i Österbotten som livnär sig som heltidsfiskare. Det här är något som oroar Marina Nyqvist, verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund. 

– Efterfrågan på inhemsk fisk ökar stadigt och i dagens läge kan vi inte möta upp Vi behöver stärka och utveckla den inhemska fiskenäringen framåt. Men det är helt klart att det finns stora utmaningar där eftersom säl- och skarvproblematiken ökar, säger Marina. 

–  I dagens läge är ca 20 % av den fisk som säljs vildfisk medan 80 % är odlad. Där finns förstås alltid variationer. Men efterfrågan på inhemsk fisk är svår att möta upp idag och det säger också lokala fiskhandlare vd Kvarken. 

Mera konkreta åtgärder efterlyses

Att jobba inom fiskerinäringen innebär att en dag inte är den andra riktigt lik. Marina jobbar mycket med projektverksamhet, lobbying och rådgivning. Förbundet får statsmedel för att officiellt ansvara för rådgivning vilket också innebär att förbundet jobbar med information utåt när  lagförändringar sker. 

– Vardagen är ganska tuff för en yrkesfiskare idag. Sälproblemen försvårar sik- och laxfiske, vilket är ekonomiskt kännbart.  Skarven föredrar också abborre eftersom de simmar i stim. Och sik och abborre är de ekonomiskt viktigaste fiskarterna i det österbottniska kustnära fisket.  Jag skulle vilja se konkreta åtgärder för att trygga näringen, inte endast diskussion kring konflikter mellan olika aktörer .

Idag finns det 532 yrkesfiskare varav 90 är heltidsfiskare. Efterfrågan på inhemsk fisk har också stärkt framtiden för fiskodlingar. I södra Österbotten har det funnits fiskodlingar rätt länge. Det odlas regnbågslax i Närpes och i Skaftung. 

– Det är viktigt  med klimattänk och jag ser att det på alla sätt är bättre med egen odling med korta avstånd och lokalt tänk.  Det blir en mera hållbar kedja. Vi behöver satsa för att kunna behålla infrastrukturen intakt. Vi behöver utveckling för att kunna förnya t.ex. båtar och utrymmen inom branschen. Om inte inhemsk fisk finns så sker ju ingen förnyelse heller eller satsningar på infran. 

– Om tio år hoppas vi att vi kan reglera skadedjuren och därmed minska skadorna.  Kanske det också blir tillåtet att sälja sälkött igen om kraven från EU lättar. Om tio år hoppas jag att en generationsväxling också skett. I dag är medelåldern 60 år och det innebär en stor kris inom näringen ifall inga nya yrkesfiskare kommer in. Den ökade efterfrågan på inhemsk fisk betyder också en beställning på en föryngring inom yrkeskåren samt nya sätt att producera inhemsk fisk på. Och här kommer vi att se en ökning av fiskodlingar framåt.

 

Österbottens Fiskarförbund
Marina Nyqvist, verksamhetsledare
Dela den här artikeln
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest