Ekofish – kestävää kotimaista kalatuotantoa

Ekofishin perustettiin vuonna 2017 Pietarsaaressa kalastaja Sebastian Höglundin toimesta. Ekofishin tavoitteena on pienentää ilmastokuormaa paikallisen, kestävän kalantuotannon keinoin. Näin se haluaa toimia kalatalouden edelläkävijänä ja vastata kotimaisen kalan kasvavaan kysyntään.

TOIMITUSJOHTAJA SEBASTIAN HÖGLUND:

“Ei ole olemassa merta parempaa työpaikkaa”

Kalastuksella on ollut keskeinen rooli Ekofishin perustaja Sebastian Höglundin elämässä. Toimitusjohtaja varttui haavi kädessään.

– Jo lapsena rakastin kalastusta ja haavileikkejä, ne olivat parasta, mitä tiesin. Pikkuhiljaa kiinnostukseni laajeni isompiin veneisiin ja kalastusvälineisiin. 20-vuotiaana tiesin, että minusta tulee kalastaja, kertoo Höglund.

Höglund opiskeli prosessitekniikkaa ja kansainvälistä kauppaa Vaasan ammattikorkeakoulussa, ja aloitti pian työt venemyynnin ja meriturvallisuustuotteiden parissa.

– Perinteinen kuuden tunnin ajo voi liittyä lohenkalastukseen. Minulla on useimmiten joku mukanani, olen harvoin yksin. Ei ole olemassa merta parempaa työpaikkaa. Pystyn itse vaikuttamaan moneen asiaan, mutta säätä ja merta on syytä kunnioittaa. Viimeinen sana on aina niillä.

Kalan kulutus kasvaa vuosi vuodelta. Höglund näkee Ekofishin tärkeänä toimijana alalla, joka kansainvälistyy kovaa vauhtia ja jolla toiminta yhä vahvemmin keskittyy suurempiin yksiköihin ja harvoihin toimijoihin. Nykypäivänä on ratkaisevaa pystyä omaksumaan alaan liittyvää tietoa ja osaamista.

– Haluan oppia niiltä harvoilta tahoilta, joilla edelleen on toimintaa. Vain siten pystyn kasvattamaan omaa osaamistani. Kalankasvatus on tulevaisuuden ala, sillä kalojen määrä vähenee, jolloin on panostettava tuotantoon, joka soveltuu uusiin olosuhteisiin.