Frequently Asked Questions​

Kysymyksiä ja vastauksia kalanviljelystä

01.

Onko kalanviljely kestävää?

Kalanviljely on tarkkaan säänneltyä ja valvottua Suomessa. Seurannalla halutaan varmistaa paitsi ympäristön myös kalastajien ja työntekijöiden hyvinvointi. Kalankasvatuslaitoksilta vaaditaan ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat kalanviljelyn harjoittamiseksi. Vesialueille rakentaminen vaatii lisäksi vesilain mukaiset luvat. Luvat säätelevät tarkkaan kalankasvatukseen käytettävät alueet, vesiviljelyn tuotantomenetelmät ja -määrät sekä ravinteiden enimmäiskuormituksen. Vedenkäsittelyn tehokkuutta seurataan ympäristölupien ja säännöllisten tarkastusten avuin. Tämän lisäksi kalanviljelyn omavalvonta edellyttää kaiken toiminnan huolellista rekisteröintiä.

02.

Miten kalat voivat kalankasvatuslaitoksella?

Suomessa kasvatettu kala voi hyvin – siksi se löytyykin WWF:n suositeltavien, kestävien kalavalintojen joukosta. Kalakannat eivät kärsi ihmisille haitallisista sairauksista. Sairauksilta pyritään välttymään ennaltaehkäisevin menetelmin, muun muassa rokotuksista ja viljelymenetelmistä huolehtimalla. Kalajauho ja kalaöljy ovat kalarehun tärkeimpiä raaka-aineita. Mereltä tulevaa tuoretta kalaa ei saa käyttää kalarehuna. Kalarehu on tiukkaan säädeltyä: se on hyväksytettävä elintarvikehallinnolla. Kotimaiset merilaitokset ovat tarkkoja kaloille annettavasta tilasta. Ensiluokkaisella rehulla vältytään vuodoilta ja päästöiltä. Tästä kalat ovat kiitollisia! Verkkokassin tilavuus ja puhdas vesi sekä näkyy kalan terveydessä että välittyy sen mausta.

03.

Voivatko kalat paeta?

Viljeltäessä kalaa keskimäärin yksi tuhannesta kalasta onnistuu pakenemaan. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että kala pyrkisi pakenemaan, vaan pikemminkin siitä, että näin käy vahingossa: ne niin sanotusti eksyvät matkan varrella. Tapaukset ovat valitettavia lähinnä viljelijöille, joille ne merkitsevät taloudellista menetystä. Välttyäkseen menetyksiltä, viljelyiden teknisiä olosuhteita on kehitetty, minkä vuoksi ongelma onkin hyvin pieni tänä päivänä. Mahdollisista ”paenneista” kaloista on kuitenkin edelleen ilmoitettava erikseen.

05.

Millainen on kalanviljelyn vaikutus ympäristöön?

Kalanviljely on yksi harvoista päästötavoitteeseensa päässeistä toimialoista Suomessa. Ekofish toimii kestävän kalankasvatuksen edelläkävijänä Pohjoismaissa. Toimimme kaukana merellä ja teemme säännöllisesti tarkastuksia toimintamme vaikutuksista lähiympäristöömme. Vuonna 2016 kalankasvatus vastasi noin 1,9 % Suomen kokonaisfosforipäästöistä. Pieniä fosforipäästöjä esiintyy joissain määrin, mutta kalankasvatuksella on itseasiassa myös myönteinen vaikutus mereen. Kalarehua tuotetaan pääasiassa sillistä ja kilohailista. Silliä pyytävät valmistajat puhdistavat kalan dioksiineista ennen sen muuntamista kalarehuksi. Tämä tarkoittaa, että rehutuotanto itse asiassa puhdistaa merta dioksiineista. Itämerirehun käyttö poistaa epäsuorasti kalanviljelystä aiheutuvan fosforin. Katso alla oleva kuva kiertokulusta.

06.

Mistä saan lisätietoa kalankasvatuksesta?

Alla olevilta sivustoilta löydät luotettavaa tietoa kalankasvatuksesta elinkeinona. Osa näiltäkin sivuilta löytyvästä tiedosta on peräisin alla mainituilta sivustoilta.

https://merijakalatalous.fi/sv/fiskeri-i-finland/fiskodling-i-finland/
www.luke.fi
www.kalankasvatus.fi
www.boden.fi
www.fiskodlarna.ax