VI STRÄVAR EFTER ATT UPPRÄTTHÅLLA HÖGSTA MÖJLIGA STANDARD BETRÄFFANDE SKYDDET AV PERSONUPPGIFTER OCH PERSONLIG INTEGRITET. LÄS GÄRNA IGENOM VÅR INTEGRETITETSPOLICY.

1 INTRODUKTION

Ekofish Ab, Fo nummer 2912977-2, Briggvägen 2, 68620 Jakobstad, strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. Ekofish gör sitt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt. Ingen dataöverföring via internet kan dock garanteras vara helt säker. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Ekofish att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet. Varje person som tillhandahålls Tjänster har möjlighet att i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av Ekofish samt begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort. En sådan begäran ska skickas till Ekofish via post eller e-post genom kontaktformuläret på hemsidan. 

2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Den typ av personuppgifter som samlas in av Ekofish beror på vilka tjänster du nyttjar. I samband med skickande av kontaktformulär så uppger du namn, e-post och telefonnummer. När du använder dig av Ekofishs webbplats samlar vi in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening. Ekofish använder cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera dig när du surfar på Ekofishs webbplatser. Du har dock alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

3 NÄR SAMLAR EKOFISH IN INFORMATION OM DIG?

Du ombeds lämna uppgifter om dig själv när du registrerar dig för att nyttja vissa av våra Tjänster. Ekofish samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: Uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till dig. Ekofish medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som besökare på Ekofishs hemsida kan du få e-post rörande er kontaktbegäran.kring vår kundrelation. 

4 VEM HAR TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN?

Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att Ekofish överför och överlåter information som lämnats till Ekofish, samt rättigheter som Ekofish åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden samt tjänsteleverantörer.

5 SAMTYCKE

Genom att nyttja tjänsterna lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att Ekofish behandlar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Vidare lämnar du, genom att godkänna dessa villkor, härmed ditt uttryckliga samtycke till att Ekofish använder information som samlas för indirekt marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av personuppgifter. Vänligen notera dock att viss behandling är obligatorisk för att du ska få tillgång till Tjänsterna. Om du inte accepterar vad som sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsterna.